Loading...

กำหนดการ

|กำหนดการ
กำหนดการ 2017-11-15T17:01:01+00:00

ตารางกำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560

SPECIAL LECTURE & SEMINAR

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

เวลา เวทีกลาง ห้องประชุม 2 ห้องประชุม 3
08.00 – 09.00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน การทดสอบความชำนาญด้านฮาลาล (PT)

 • วิธีตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอสุกร และการสอบกลับได้ของการวัด
 • โปรแกรมทดสอบความชำนาญ การตรวจวัดปริมาณดีเอ็นเอสุกร
การประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง ประเทศไทย
09.00 – 09.20 พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ
09.20 – 10.30 เสวนาในหัวข้อ: “ฮาลาลกับวิถีชีวิตมุสลิม” โดย สมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ: คุณฮูวัยยะ พิศสุวรรณ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้ร่วมเสวนา:

 • “ความสำคัญของการรับรองฮาลาลกับภาคธุรกิจ” โดย คุณซาเราะห์ ยิ่งกุลเชา นายกสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้
 • “ฮาลาลกับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” โดย คุณกุสุมา กิ่งเล็ก อุปนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่
 • “ฮาลาลเพื่อสุขภาพ” โดย แพทย์หญิงจินตนา โยธาสมุทร
10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ : “ภูมิปัญญาฮาลาล : จุดบรรจบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาอิสลาม”โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตเลขาธิการอาเซียน การทดสอบความชำนาญด้านฮาลาล (PT)

 • การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดปริมาณดีเอ็นเอ
การประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง ประเทศไทย
12.00 – 14.00 รับประทานอาหารกลางวันและละหมาด

พิธีเปิดงาน

ณ ห้อง EH100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

14.00 – 14.30 แขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงงาน
14.45 ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานพิธีเปิดงาน เดินทางมาถึง
15.00 – 15.40 เริ่มพิธีเปิดงาน

 • อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน
 • การแสดงวัฒนธรรมไทยมุสลิม
 • นำเสนอวีดีทัศน์ “การพัฒนาฮาลาลของประเทศไทย”
 • กล่าวต้อนรับโดย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • กล่าวแสดงความยินดี โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาของประเทศอิสลาม (SMIIC/OIC) โดย Mr. İhsan ÖVÜT  เลขาธิการองค์กร SMIIC/OIC
 • กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ประธานจัดงาน
 • ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
 • พิธีมอบรางวัลแด่ผู้สนับสนุนด้านฮาลาลโดยประธานในพิธี
  • – ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตเลขาธิการอาเซียน
  • – Mr. İhsan ÖVÜT  เลขาธิการองค์กร SMIIC/OIC
  • – Mr. Asad Sajjad, CEO, International Halal Center, UAE
 • นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี มอบของที่ระลึกแก่ ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกล่าวดุอา
 • ถ่ายภาพร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ CBs นานาชาติ และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

พิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ

ณ ห้อง EH100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

15.40 – 16.00 พิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติโดย ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16.00 ประธานในพิธีเดินทางกลับ
19.00 – 21.00 เลี้ยงรับรองอาหารค่ำแขก VIP และ VVIP ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
SPECIAL LECTURE & SEMINAR ณ ห้อง EH100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
08.00 – 09.00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ห้องประชุม 3 (วันที่ 1) การอบรมผู้ตรวจประเมินด้านฮาลาล
09.00 – 09.20 การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยมุสลิม
09.20 – 10.00 ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Role and Responsibilities of Halal Science for Future of Thailand” โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.00 – 10.15 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ระหว่างองค์กร CBs นานาชาติ กับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยและศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.15 – 10.30 พักรับประทานอาหารว่าง
PLENARY SESSIONS ณ ห้อง EH99 และ EH100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
เวลา เวทีกลาง ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 2 ห้องประชุม 3
การประชุมผู้บริโภคฮาลาล อบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาวิชาการ 10th HASIB (ภาษาอังกฤษ) อบรมเชิงปฏิบัติการ
ช่วงที่ 1 “การขยายศักยภาพฮาลาล SME และสตาร์ทอัพสู่เวทีโลก” ผู้ดำเนินเสวนา: ดร. บรรจง ไวทยเมธา รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

ผู้ร่วมเสวนา:

 • คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาธุรกิจอาวุโสสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
 • คุณมาฮามะเฟาซี มาโซ๊ะ รองกรรมการผู้จัดการด้าน IT, CPFIT center Co., Ltd. สาขาต่างประเทศ
 • ดร. อดุลย์ กำไลทอง ผู้เชี่ยวชาญตลาดรัสเซีย
 • คุณปณิธิ อุทัยรัตน์ พาณิชย์จังหวัดนครพนม (TBC)

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

การอบรมเจ้าหน้าที่คณะกรรมการอิสลาม   ประจำจังหวัด (TOR) ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ : Global Halal Economic Trends in Science, Technology and Innovation โดย : Mr. Rafi-uddin Shikoh, CEO, DinarStandard, UAE (วันที่ 1) การอบรมผู้ตรวจประเมินด้านฮาลาล
10.30 – 10.50
1050-1230 ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโลกสมัยใหม่ Chairperson: H.E. Dr. Zenaida Laidan, Regional Director, Halal Development Program, Ministry of Science & Technology, Philippines (TBC)
 • Point-of-Care Diagnosis in Halal Perspectives โดย : Asst. Prof. Dr. Minhaz Uddin Ahmed, Universiti Brunei Darussalam, Brunei Darussalam
 • Meat Authentication via Proteomics Approaches โดย : Prof. Dr. Dhilia Udie Lamasudin, Universiti Putra Malaysia, Malaysia
 • Nanomaterials-based Biosensors for the Halal Industries โดย : Asst. Prof. Dr. Amani Salim, International Islamic University Malaysia, Malaysia
 • Halal Aspects of Medicine in Modern World Dr. Bahmed Ben Mohamed REFFIS, Girdaya University, Algeria (TBC)

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

12.30 – 14.00 พักรับประทานอาหารกลางวันและละหมาดวันศุกร์
ช่วงที่ 2 “จากสิ่งรอบตัวสู่การตลาดและนวัตกรรมสร้างสรรค์” ผู้ดำเนินเสวนา: คุณพีรญา ภิรมย์ภักดี พิธีกร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกผู้ร่วมเสวนา:

 • คุณนาขวัญ พงศ์พฤกษทล NANA FRUIT
 • คุณคัมภีร์ ศรีจันทร์ เจ้าของธุรกิจบังมีน
 • คุณอาลียา สาลีหมัด เจ้าของธุรกิจความงามฮายาลิต้า

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

การอบรมเจ้าหน้าที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (TOR) การรู้เและทักษะฮาลาลสำหรับนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลและอุตสาหกรรมChairperson: Prof. Dr. Irwandi Jaswir, International Islamic University Malaysia, Malaysia (วันที่ 1)การอบรมผู้ตรวจประเมินด้านฮาลาล
14.00 – 16.00
 • Physiochemical Transformation (Istihala) of Things in Halal Industries โดย : Dr. Hani Mansour Al Mazeedi, Kuwait Institute of Scientific Research
 • Aspects of Darurah (Necessity) and Its  Halal Applications in Pharmaceuticals and non-Food Materialsโดย : Prof. Dr. Mosaad Abdel Wahhab, National Research Center, Egypt
 • Synthetic Biology and Modern Meat Scienceโดย : Prof. Dr. Nazimah Hamid, Auckland University of Technology, New Zealand
 • Awareness of Fermentation in Halal Industry โดย : Dr. Dase Hunaefi, Bogor agricultural University, Indonesia
 • Halal Turning Point: Moving Towards New Prosperity of Halal Scienceโดย : Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, Founding Director, Chulalongkorn University, Thailand

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

16.00 – 16.15 พักรับประทานอาหารว่าง/การนำเสนอผลงานวิชาการแบบโพสเตอร์หน้าห้องประชุม 2
ช่วงที่ 3 “มุสลิมกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ในยุคใหม่” ผู้ดำเนินเสวนา: คุณต่วนอิสกันดาร์ ดาโต๊ะมูลียอ กรรมการสถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา

ผู้ร่วมเสวนา:

 • ดร. อณัส อมาตยกุล ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหิดล
 • อ.รังสรรค์ ทองทา ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมมิสลาม
 • นพ.ดร. มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
 • คุณสวาสดิ์ มิตรอารีย์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Smart Brain Group

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

การอบรมเจ้าหน้าที่คณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัด (TOR) การนำเสนอผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านฮาลาล (วันที่ 1)การอบรมผู้ตรวจประเมินด้านฮาลาล
16.15 – 18.15
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560
เวลา เวทีกลาง ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 2 ห้องประชุม 3
การประชุมผู้บริโภคฮาลาล การประชุมมาตรฐานฮาลาล สัมมนาวิชาการ 10th HASIB( ภาษาอังกฤษ) อบรมเชิงปฏิบัติการ
09.00 – 10.00 (วันที่ 2)การอบรมผู้ตรวจประเมินด้านฮาลาล
ช่วงที่ 4 “การบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปวิทยาอิสลามเพื่ออนาคต” ผู้ดำเนินเสวนา: คุณคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี
 ผู้ร่วมเสวนา:

 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลเรือเอกนคร ทนุวงษ์ ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี
 • นพ.กษิดิษ ศรีสง่า แพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพ (TBC)
 • อาจารย์อำพรรณี สะเตาะ สาขาศิลปะภาพถ่าย มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คุณวรพจน์ ไวยเวทา เลขานุการสถาบันศิลปะอิสลามแห่งประเทศไทย

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

การศึกษาความสอดคล้องด้านมาตรฐานฮาลาลขององค์กรต่างๆ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ :Supply Chain Transformation: Blockchain Technology in Halal Supply Chainsโดย : Dr. Marco Tieman, Founder and Chief Executive Officer, LBB International, Malaysia
10.00 – 10.20
10.20 – 12.00 การตลาดดิจิตอลในยุคเทคโนโลยี    เชิงลึกChairperson: Mr. Zafarjon Khontamov, Senior SP Expert, Group Strategic Planning Department, Islamic Development Bank, Saudi Arabia
 • Neuromarketing and Its Application for Halal Startup and Digital Advertisingโดย : Prof. Dr. Faridah Hj Hassan, Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, Malaysia
 • Smart Farming : Potential and Challengesโดย : Prof. Dr. Abdelaziz Bouras, College of Engineering, Qatar University
 • The Potential of Global Halal Cosmetics and Personal Care market in Non-Muslim Countriesโดย : Mr. Farhan Tufail, General Manager, Halal Certification Service, Switzerland
 • Evolution of Islamic Arts Patterns โดย : Mr. Daryl Prondoso, Creative Director, The Distillery, Australia

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

ประกาศผลผู้ชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ Oral & Poster Presentation
12.00 – 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวันและละหมาด
ช่วงที่ 5 “การคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมในยุคแห่งข้อมูล” ผู้ดำเนินเสวนา: คุณคอลิด ปู่ทอง

นักสื่อสารมวลชนมุสลิมผู้ร่วมเสวนา:

 • ดร.ภญ. เกศแก้ว เจ๊ะโส้ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
 • ดร. ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นพ. อนันทชัย ไทยประทาน ประธานมูลนิธิเพื่อแพทย์และสาธารณะกุศล
 • คุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (TBC)

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

การศึกษาความสอดคล้องด้านมาตรฐานฮาลาลขององค์กรต่างๆ มาตรวิทยาและการรับรองด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลChairperson: Prof. Dr. Nazimah hamid, Auckland University of Technology, New Zealand (วันที่ 2)การอบรมผู้ตรวจประเมินด้านฮาลาล
13.30 – 15.10
 • Food Innopolis : Research and Innovation For Thailand’s Halal Food Sustainabilityโดย : Dr. Akeanong Jangbua, Assistant Secretary General and Acting Director for Economic Zone of Innovation Directorate of New Growth & Competitiveness, National Science Technology and Innovation Policy Office (STI), Thailand
 • Future Food : Issues and Challenges of Halal Forensic Scienceโดย : (TBA)
 • Roles and Responsibility of SMIIC on Halal Scientific Methodologyโดย : Mr. Çağrı Cankurtaran, Expert, SMIIC General Secretariat, Turkey
 • Uplift of Halal Scientific Infrastructures in Non-Muslim Countriesโดย : Dr. Charun Yafa, Assistant Head of Chemical Metrology and Biometry Department Chemical Metrology and Biometry Department, Thailand
 • Application of Next Generation Sequencing Technique for Identification of Halal Meat Products Adulterated with Haram Speciesโดย : Ms. Sunainee Mahama, HSC, Chulalongkorn University, Thailand

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

15.10 – 15.25 พักรับประทานอาหารว่าง
ช่วงที่ 6 “การตลาดพลิกโฉมและนวัตกรรมพลิกโลก”ผู้ดำเนินเสวนา:คุณสุลิดา หวังจิที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ร่วมเสวนา:

 • ดร. เอกก์ ภทรธนกุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
 • ดร. ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ดร. นฤมล ภู่ขาว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (TBC)

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

การศึกษาความสอดคล้องด้านมาตรฐานฮาลาลขององค์กรต่างๆ ความท้าทายและโอกาสในอุตสาหกรรมฮาลาลChairperson: Prof. Dr. Dhilia Udie Lamasudin, Universiti Putra Malaysia, Malaysia (วันที่ 2)การอบรมผู้ตรวจประเมินด้านฮาลาล
15.30 – 17.10
Development of Thermostable Enzyme  and Its application in Halal Industriesโดย : Dr. Mohamad Ropaning Sulong, Universiti Selangor, Malaysia

 • Molecularly Imprinting As Alternative Tools for Halal Industriesโดย : Dr. Acharee Suksuwan, HSC, Chulalongkorn University, Thailand
 • Halal Authenticity and Traceability in Non-Food Productsโดย : Prof. Dr. Irwandi Jaswir, International Islamic University Malaysia, Malaysia
 • Potentials of Non-Food Products in Halal Industries โดย : Dr. Muhammad Sajid Arshad, Kyungpook National University, Pakistan

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560
เวลา เวทีกลาง ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 2 ห้องประชุม 3
การประชุมผู้บริโภคฮาลาล สัมมนาวิชาการ สัมมนาวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ
ช่วงที่ 7 “คลินิกสำหรับผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าฮาลาล” ผู้ดำเนินเสวนา: คุณสมาน งามโขนง โฆษกประจำสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (TBC)
ผู้ร่วมเสวนา:

 • ดร.สมชาย ดิเจริญ อนุเลขากรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • นายมุฮัมมัดราชาห์ ฟิรเดาซ์ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต
 • คุณสมศักดิ์ ซูโอ๊ะ นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • อาจารย์ สมาน อาดัม กรรมการรองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

สัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิม

(โดย ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการท่องเที่ยว)

ประชาพิจารณ์ยกร่างมาตรฐานฮาลาล

 • มาตรฐานอาหารฮาลาล
 • มาตรฐานการขนส่งฮาลาล
 • มาตรฐานเครื่องสำอางฮาลาล
 • มาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการ
 • มาตรฐานผู้ตรวจประเมินฮาลาล
(วันที่ 3) การอบรมผู้ตรวจประเมินด้านฮาลาล
09.00 – 10.30
10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
ช่วงที่ 8 “แนวคิดอีคอมเมิร์ซและสตาร์ทอัพเชิงนวัตกรรม” ผู้ดำเนินเสวนา : คุณวุฒินันท์ นาฮิม นักข่าว/พิธีกรเศรษฐกิจ-ไอที
ผู้ร่วมเสวนา:

 • คุณโอฬาร วีระนนท์ CEO & Co-Founder, DURIAN CORP General Managing Director, DSTARTUP
 • คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัทศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด (TBC)
 • คุณอานนท์ เธียรพิเชฐ ประธาน บริษัท iClass Training จำกัด (TBC)

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

สัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิม(โดย ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการท่องเที่ยว) ประชาพิจารณ์ยกร่างมาตรฐานฮาลาล (วันที่ 3)การอบรมผู้ตรวจประเมินด้านฮาลาล
10.45 – 12.30
12.30 – 13.30 พักรับประทานอาหารว่างและละหมาด
ช่วงที่ 9 “ยุทธศาสตร์ฮาลาลไทยเพื่อการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับมุสลิม” ผู้ดำเนินเสวนาโดย: คุณอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมเสวนา:

 • นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา (TBC)
 • ดร.บุญทา ชัยเลิศ ปางช้างแม่แตง
 • นางอัยดา อูเจ๊ะ นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

ประชาพิจารณ์ยกร่างมาตรฐานฮาลาล (วันที่ 3)การอบรมผู้ตรวจประเมินด้านฮาลาล
13.30 – 15.30
พิธีปิดงาน
15.45 – 16.30 ปาฐกถาพิเศษ โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16.30 พิธีปิดงานและถ่ายภาพร่วมกัน