Loading...

กำหนดการ

|กำหนดการ
กำหนดการ 2017-11-29T23:13:05+00:00

ตารางกำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
SPECIAL LECTURE & SEMINAR ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
เวลา เวทีกลาง ห้องประชุม 2 ห้องประชุม 3
08.00 – 09.00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน การทดสอบความชำนาญด้านฮาลาล (PT)

 • วิธีตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอสุกร และการสอบกลับได้ของการวัด
 • โปรแกรมทดสอบความชำนาญ การตรวจวัดปริมาณดีเอ็นเอสุกร
การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
09.00 – 09.10 พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ
09.10 – 09.15 กล่าวรายงานโดย คุณดาวดวงใจ ปาลาเล นายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมประเทศไทย
09.15 – 09.45 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง: การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตประจำวันม.ร.ว. จิราคม กิติยากร ประธานกรรมการโครงการสานใจการกุศลสู่ชนบท
09.45 – 10.45 เสวนาในหัวข้อ: “ฮาลาลกับวิถีชีวิตมุสลิม” โดย สมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ: คุณฮูวัยดียะ พิศสุวรรณ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้ร่วมเสวนา:

 • “ความสำคัญของการรับรองฮาลาลกับภาคธุรกิจ”โดย คุณซาเราะห์ ยิ่งกุลเชา นายกสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้
 •  “ฮาลาลกับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”โดย คุณกุสุมา กิ่งเล็ก อุปนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่
 • “ฮาลาลเพื่อสุขภาพ”โดย แพทย์หญิงจินตนา โยธาสมุทร แพทย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล กรุงเทพ
 • ทพญ. อาภาวรรณ นามศิริเลิศ ผู้บริหารคลินิกทันตกรรม
10.45 – 11.00 พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ : “ภูมิปัญญาฮาลาล : จุดบรรจบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาอิสลาม”

โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทดสอบความชำนาญด้านฮาลาล (PT)

 • การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดปริมาณดีเอ็นเอ
การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวันและละหมาด
13.00 – 14.00 การทดสอบความชำนาญด้านฮาลาล (PT) การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดปริมาณดีเอ็นเอ การประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
พิธีเปิดงาน ณ ห้อง EH100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
14.00 – 14.30 แขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงงาน
14.45 ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตเลขาธิการอาเซียน ประธานพิธีเปิดงาน เดินทางมาถึง
15.00 – 15.40 เริ่มพิธีเปิดงาน

 • อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน
 • นำเสนอวีดีทัศน์ “การพัฒนาฮาลาลของประเทศไทย”
 • กล่าวต้อนรับโดย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • กล่าวแสดงความยินดี โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาของประเทศอิสลาม (SMIIC/OIC) โดย Mr. İhsan ÖVÜT  เลขาธิการองค์กร SMIIC/OIC
 • กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ประธานจัดงาน
 • การแสดงพิธีเปิดงาน
 • กล่าวเปิดงานโดย ประธานในพิธี
 • ถ่ายภาพร่วมระหว่างประธานในพิธีกับเอกอัครราชทูต CBs นานาชาติ และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่ ประธานในพิธี
 • พิธีมอบรางวัลแด่ผู้สนับสนุนด้านฮาลาลโดยประธานในพิธี

     – Mr. İhsan ÖVÜT  เลขาธิการองค์กร SMIIC/OIC

     – Mr. Asad Sajjad, CEO, International Halal Center, UAE

พิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติณ ห้อง EH100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
15.40 – 16.00 พิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติโดย ประธานในพิธี
16.00 ประธานในพิธี เดินทางกลับ
19.00 – 21.00 เลี้ยงรับรองอาหารค่ำแขก VIP และ VVIP ณ โรงแรมเอวาน่า
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

SPECIAL LECTURE & SEMINAR

ณ ห้อง EH100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

08.00 – 09.00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

ห้องประชุม 3

(วันที่ 1)

การอบรมผู้ตรวจประเมินด้านฮาลาล

09.00 – 09.45 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ระหว่างองค์กร CBs นานาชาติ และองค์กรต่างๆ กับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยและศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09.45 – 10.15 ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Role and Responsibilities of Halal Standard Institute of Thailand for Future of Thailand”

โดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

10.15 – 10.30 พักรับประทานอาหารว่าง

PLENARY SESSIONS

ณ ห้อง EH99 และ EH100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

เวลา เวทีกลาง ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 2 ห้องประชุม 3
การประชุมผู้บริโภคฮาลาล อบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาวิชาการ 10th HASIB 

(ภาษาอังกฤษ)

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ช่วงที่ 1

“การขยายศักยภาพฮาลาล SME และสตาร์ทอัพสู่เวทีโลก”
ผู้ดำเนินเสวนา: ดร. บรรจง
ไวทยเมธา รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
ผู้ร่วมเสวนา:

 • คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ
  ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาธุรกิจอาวุโสสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
 • คุณมาฮามะเฟาซี มาโซ๊ะ
  รองกรรมการผู้จัดการด้าน IT, CPFIT center Co., Ltd. สาขาต่างประเทศ
 • ดร. อดุลย์ กำไลทอง ผู้เชี่ยวชาญตลาดรัสเซีย

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

การอบรมเจ้าหน้าที่คณะกรรมการอิสลาม   ประจำจังหวัด (TOR) ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ : Global Halal Economic Trends in Science, Technology and Innovation

โดย : Mr. Rafi-uddin Shikoh, CEO, DinarStandard, UAE

(วันที่ 1)
การอบรมผู้ตรวจประเมิน
ด้านฮาลาล
10.30 – 10.50
10.50 – 12.15 ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโลกสมัยใหม่
Chairperson: H.E. Dr. Zenaida Laidan, Regional Director, Halal Development Program, Ministry of Science & Technology, Philippines
 • Point-of-Care Diagnosis in Halal Perspectivesโดย : Asst. Prof. Dr. Minhaz Uddin Ahmed, Universiti Brunei Darussalam, Brunei Darussalam
 • Meat Authentication via Proteomics Approaches โดย : Prof. Dr. Dhilia Udie Lamasudin, Universiti Putra Malaysia, Malaysia
 • Nanomaterials-based Biosensors for the Halal Industriesโดย : Asst. Prof. Dr. Amani Salim, International Islamic University Malaysia, Malaysia
 • Halal Food in Islamic Education Perspectiveโดย Prof. Dr. Djamaludin Darwis, ex Rector of Muhammadiyah University Semarang, Indonesia

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

12.15 – 14.00 พักรับประทานอาหารกลางวันและละหมาดวันศุกร์
ช่วงที่ 2 “จากสิ่งรอบตัวสู่การตลาดและนวัตกรรมสร้างสรรค์”
ผู้ดำเนินเสวนา: คุณพีรญา
ภิรมย์ภักดี พิธีกร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ผู้ร่วมเสวนา:

 • คุณนาขวัญ พงศ์พฤกษทล NANA FRUIT
 • คุณคัมภีร์ ศรีจันทร์เจ้าของธุรกิจบังมีน
 • คุณอาลียา สาลีหมัดเจ้าของธุรกิจความงาม

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

การอบรมเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (TOR)
การรู้เและทักษะฮาลาลสำหรับนักวิทยาศาสตร์ ฮาลาลและอุตสาหกรรม
Chairperson: Prof. Dr. Irwandi Jaswir, International Islamic University Malaysia, Malaysia
การนำเสนอผลงานวิชาการแบบ โพส เตอร์ หน้าห้องประชุม 2

(วันที่ 1)

การอบรมผู้ตรวจประเมินด้านฮาลาล

14.00 – 16.00
 • Physiochemical Transformation (Istihala) of Things in Halal Industries โดย : Dr. Hani Mansour Al Mazeedi, Kuwait Institute of Scientific Research
 • Aspects of Darurah (Necessity) and Its  Halal Applications in Pharmaceuticals and non-Food Materialsโดย : Prof. Dr. Mosaad Abdel Wahhab, National Research Center, Egypt
 • Synthetic Biology and Modern Meat Scienceโดย : Prof. Dr. Nazimah Hamid, Auckland University of Technology, New Zealand
 • Awareness of Fermentation in Halal Industry โดย : Dr. Dase Hunaefi, Bogor agricultural University, Indonesia
 • Halal Turning Point: Moving Towards New Prosperity of Halal Science

โดย : Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, Founding Director, HSC, Chulalongkorn University, Thailand

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

16.00 – 16.15 พักรับประทานอาหารว่าง
ช่วงที่ 3 “มุสลิมกับการศึกษาวิทยาศาสตร์

ในยุคใหม่”
ผู้ดำเนินเสวนา: คุณต่วนอิสกันดาร์
ดาโต๊ะมูลียอ กรรมการสถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา
ผู้ร่วมเสวนา:

 • ดร. อณัส อมาตยกุล ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหิดล
 • อ.รังสรรค์ ทองทาผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมมิสลาม
 • นพ.ดร. มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • คุณสวาสดิ์ มิตรอารีผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Smart Brain Group

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

การอบรมเจ้าหน้าที่คณะกรรมการอิสลาม   ประจำจังหวัด (TOR) การนำเสนอผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านฮาลาล

(วันที่ 1)

การอบรมผู้ตรวจประเมินด้านฮาลาล

16.15 – 18.15
 • Quality Characteristics of Chicken Meat Treated With Gamma Irradiation and Turmeric Powder under Different Packaging Conditionsโดย Zaid Amjad and Muhammad Sajid Arshad, Government College University, Faisalabad, Pakistan
 • Assessment of Antioxidants in White Garlic (Lehsan White Vrig-11) and Organoleptic Evaluation of Developed Chicken Garlic Soupโดย Muhammad Tahir Nadeem, et al., Government College University, Faisalabad, Pakistan
 • Lipidomics Screening of Porcine Phospholipid-Specific Markers Applicable for Halal Food Authentication โดย Kunthira Salae, et al., The Halal Science Center, Chulalongkorn University, ThailandHalal application approval systemโดย Marina Binti Muhamad, DagangHalal Sdn Bhd, Malaysia
 • Halal as a Branding Strategy to Sustain BusinessAl Amirul Eimer  Ramdzan Ali, et al., Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia
 • Investigation of Ethyl-P-Methoxycinnamate Anticancer Activity: Molecular and Cellular AssessmentsPhunuch Muhamad, et al., Thammasat University, Thailand
 • Korea Thailand Halal Business OpportunityMr. Kim Jin Woo, Halal Korea Co Ltd, Korea

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560
เวลา เวทีกลาง ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 2 ห้องประชุม 3
การประชุมผู้บริโภคฮาลาล การประชุมมาตรฐานฮาลาล สัมมนาวิชาการ 10th HASIB(ภาษาอังกฤษ) อบรมเชิงปฏิบัติการ
09.00 – 10.00 (วันที่ 2) การอบรมผู้ตรวจประเมินด้านฮาลาล
ช่วงที่ 4 “การบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปวิทยาอิสลามเพื่ออนาคต” ผู้ดำเนินเสวนา: คุณคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี

ผู้ร่วมเสวนา:

 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลเรือเอกนคร ทนุวงษ์ ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี
 • นพ.กษิดิษ ศรีสง่า แพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพ
 • อาจารย์อำพรรณี สะเตาะสาขาศิลปะภาพถ่าย มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คุณวรพจน์ ไวยเวทา เลขานุการสถาบันศิลปะอิสลามแห่งประเทศไทย

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

การศึกษาความสอดคล้องด้านมาตรฐานฮาลาลขององค์กรต่างๆ

 • Recitation of Holy Quran
 • Introduction & Objectives of the HSC by Asad Sajjad
 • Welcome Speech by Prof. Dr. Pakorn Priyakorn, Director, Halal Standards Institute of Thailand and HSC Chairperson
 • Key Note Address by Guest of Honor, Mr. Ihsan Ovut, Secretary General, OIC-SMIIC Panel Discussion by the VIP Panellists : The ASEAN Perspective
 • Dr. Sirajuddin bin Suhaimee, Director Halal Hub, JAKIM, Malaysia
 • Prof.Dr. Ir. Sukoso, Chief of Halal Products Assurance Agency (BPJPH) under the Ministry of Religious Affairs, Indonesia
 • Mr. Ridzwan Kasim, Senior Director Standards, Department of Standards Malaysia
 • Ustaz Hj Hazik, Head of BKMH, Halal food section, Ministry of Religious Affairs, Brunei
ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ : Supply Chain Transformation: Blockchain Technology in Halal Supply Chainsโดย : Dr. Marco Tieman, Founder and Chief Executive Officer, LBB International, Malaysia
10.00 – 10.20
10.20 – 12.00 การตลาดดิจิตอลในยุคเทคโนโลยีเชิงลึกChairperson: Mr. Zafarjon Khontamov, Senior SP Expert, Group Strategic Planning Department, Islamic Development Bank, Saudi Arabia
 • Halal Issue vs Branding Image: A case study on Cadbury Malaysiaโดย : Prof. Dr. Faridah Hj Hassan, Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, Malaysia
 • Smart Farming : Potential and Challengesโดย : Prof. Dr. Abdelaziz Bouras, College of Engineering, Qatar University
 • The Potential of Global Halal Cosmetics and Personal Care market in Non-Muslim Countriesโดย : Mr. Farhan Tufail, General Manager, Halal Certification Service, Switzerland
 • Evolution of Islamic Arts Patterns โดย : Mr. Daryl Prondoso, Creative Director of Zileej, Australia

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

ประกาศผลผู้ชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ Oral & Poster Presentation
12.00 – 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวันและละหมาด
ช่วงที่ 5 “การคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมในยุคแห่งข้อมูล” ผู้ดำเนินเสวนา: คุณคอลิด ปู่ทองนักสื่อสารมวลชนมุสลิม
ผู้ร่วมเสวนา:

 • ดร.ภญ. เกศแก้ว เจ๊ะโส้ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
 • นายแพทย์ อนันต์ชัย ไทยประทาน ประธานมูลนิธิเพื่อแพทย์และสาธารณะกุศล
 • คุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

การศึกษาความสอดคล้องด้านมาตรฐานฮาลาลขององค์กรต่างๆ Short Speeches by the VIP Panelist.  International View Point

 • Dato Seri Jamil Bidin, CEO, Halal Industry Development Corporation, Malaysia
 • Mr. Donny Purnomo Januardhi, Head of Certification Bodies Accreditation Center, National Standardization Agency of Indonesia (BSN)
 • Mrs. Naoual SNOUSSI, In charge of Halal auditing, IMANOR (National Standards body), Morocco
 • Dr. Muhammad Nizam Awang, Deputy Director, Institute of Halal Research & Management, University Sains Islam, Malaysia
 • Eng. Ashraf Abdel Zaher, General Manager, Food Testing Department in EOS, Egyptian Organization for Standardization, and Quality (EOS)
 • Eng. Vahid Marandi Moghaddam, Deputy President, Implementation Standards Monitoring and Responsible for Halal Standards Division
 • Mr. Muhammad Khalid Siddiq, Director General, Pakistan Standards & Quality Control Authority (PSQCA)
 • Mr. S. M. Ishaque Ali, Director, Certification Marks Wing, Bangladesh Standard & Testing Institution (BSTI)
 • Dr. Mohammad Hossein Shojaee AliAbadi, Special Scientific Adviser to ISIRI President on Halal Food & Food Safety Issues, Institute of Standards & Industrial Research of Iran (ISRI)
 • Mr. Buriev Rakhimberdi Ahmedovich, Director, Center for Testing and Certification, Standardization, Metrology and Certification Agency, Uzbekistan (UZSTANDARD)
 • Mufti Zeeshan Abdul Aziz, Theological Director, International Halal Certification, Pakistan
 • Mr. Mohammad Reza Karbasi, Director General, ICRIC Halal World Institute
มาตรวิทยาและการรับรองด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลChairperson: Prof. Dr. Nazimah hamid, Auckland University of Technology, New Zealand (วันที่ 2)การอบรมผู้ตรวจประเมินด้านฮาลาล
13.30 – 15.10
 • Food Innopolis : Research and Innovation For Thailand’s Halal Food Sustainabilityโดย : Dr. Akeanong Jangbua, Assistant Secretary General and Acting Director for Economic Zone of Innovation Directorate of New Growth & Competitiveness, National Science Technology and Innovation Policy Office (STI), Thailand
 • Future Food : Issues and Challenges of Halal Forensic Scienceโดย : Asst. Prof. Dr. Nancy Dewi Yuliana, Bogor Agricultural University, Indonesia
 • Roles and Responsibility of SMIIC on Halal Scientific Methodologyโดย : Mr. Çağrı Cankurtaran, Expert, SMIIC General Secretariat, Turkey
 • Uplift of Halal Scientific Infrastructures in Non-Muslim Countriesโดย : Dr. Charun Yafa, Assistant Head of Chemical Metrology and Biometry Department Chemical Metrology and Biometry Department, Thailand
 • Application of Next Generation Sequencing Technique for Identification of Halal Meat Products Adulterated with Haram Speciesโดย : Ms. Sunainee Mahama, HSC, Chulalongkorn University, Thailand

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

15.10 – 15.25 พักรับประทานอาหารว่าง
ช่วงที่ 6 “การตลาดพลิกโฉมและนวัตกรรมพลิกโลก

ผู้ดำเนินเสวนา: คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ผู้ร่วมเสวนา:

 • ดร. เอกก์ ภทรธนกุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดร. ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาจารย์อิสเรศ มะหะหมัด ผู้อำนวยการฝ่าย Islamic Wealth Management บล. KTBST

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

การศึกษาความสอดคล้องด้านมาตรฐานฮาลาลขององค์กรต่างๆ Open Floor Discussion with the Halal CBs in Audience;

 • Questions & Answers, Comments, Concerns & Suggestion from the Major Halal Certification bodies from all over the world, focused only on ONE Agenda.
 • Open & Candid discussions, to find solution to the problems; by honoring and respecting the views of each other and to find common ground acceptable to all.
ความท้าทายและโอกาสในอุตสาหกรรมฮาลาลChairperson: Dr. Dhilia Udie Lamasudin, Universiti Putra Malaysia, Malaysia (วันที่ 2)การอบรมผู้ตรวจประเมินด้านฮาลาล
15.30 – 17.10
 • Development of Thermostable Enzyme and Its application in Halal Industriesโดย : Dr. Mohamad Ropaning Sulong, Universiti Selangor, Malaysia
 • Molecularly Imprinting as Alternative Tools for Halal Applicationsโดย : Dr. Acharee Suksuwan, HSC, Chulalongkorn University, Thailand
 • Halal Authenticity and Traceability in non-Food Productsโดย : Prof. Dr. Irwandi Jaswir, International Islamic University Malaysia, Malaysia
 • Potentials of non-Food Products in Halal Industries โดย : Dr. Muhammad Sajid Arshad, Government College University Faisalabad, Pakistan

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560
เวลา เวทีกลาง ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 2 ห้องประชุม 3
การประชุมผู้บริโภคฮาลาล สัมมนาวิชาการ สัมมนาวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ
ช่วงที่ 7 “คลินิกสำหรับผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าฮาลาล”ผู้ดำเนินเสวนา: คุณมูฮัมมัดราชาห์ ฟิรเดาซ์ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต
ผู้ร่วมเสวนา:

 • คุณสมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการศูนย์ วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ด้านบริการการศึกษา และอดีตผู้ตรวจราชการ ระดับ 10 กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ดร.สมชาย ดิเจริญ อนุเลขากรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • อาจารย์ สมาน อาดัม รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • อาจารย์สมศักดิ์ ซูโอ๊ะ นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

สัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิม (โดย ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการท่องเที่ยว)

 • การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม   โดย ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • การท่องเที่ยววิถีมุสลิมในภาพรวมของโลกและประเทศไทย : มุมมองสื่อมวลชนโดย Mr. Imtiaz Muqbil, Executive Editor of Travel Impact Newswire and Travel Columnist For the Bangkok Post
รับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์ยกร่างมาตรฐานฮาลาล

 • ประชุมรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานยาและเวชภัณฑ์ฮาลาล โดย นายปรัชญา ฉิมวิเศษ ประธานการประชุมมาตรฐานยาและ เวชภัณฑ์ฮาลาล
(วันที่ 3) การอบรมผู้ตรวจประเมินด้านฮาลาล
09.00 – 10.30
10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
ช่วงที่ 8 “แนวคิดอีคอมเมิร์ซและสตาร์ทอัพเชิงนวัตกรรม” ผู้ดำเนินเสวนา: คุณวุฒินันท์ นาฮิม นักข่าว/พิธีกรเศรษฐกิจ-ไอที
ผู้ร่วมเสวนา:

 • คุณโอฬาร วีระนนท์ CEO & Co-Founder, DURIAN CORP General Managing Director, DSTARTUP
 • คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัทศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด
 • คุณอานนท์ เธียรพิเชฐ ประธาน บริษัท iClass Training จำกัด
 • คุณพลอยรวี เกริกพันธ์กุล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

สัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิม (โดย ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการท่องเที่ยว) เสวนาความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับนักท่องเที่ยวตลาดมุสลิมผู้ดำเนินเสวนา: Mr. Imtiaz Muqbil, Executive Editor of Travel Impact Newswire and Travel Columnist For the Bangkok Post

ผู้ร่วมเสวนา:

 • อาจารย์สุวลักษณ์ อ้วนสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • ดร.ปรัชญากร ไชยคช มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • ดร.อารีย์ บินประทาน มัคคุเทศก์อิสระ
รับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์ยกร่างมาตรฐานฮาลาล

 • มาตรฐานโลจิสติกส์ฮาลาล โดย คุณสมพล รัตนาภิบาลประธานการประชุมมาตรฐานโลจิสติกส์ฮาลาล
(วันที่ 3)การอบรมผู้ตรวจประเมินด้านฮาลาล
10.45 – 12.30
12.30 – 13.30 พักรับประทานอาหารว่างและละหมาด
ช่วงที่ 9 ยุทธศาสตร์ฮาลาลไทยเพื่อการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับมุสลิม ผู้ดำเนินเสวนาโดย: คุณอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผู้ร่วมเสวนา:

 • ดร. บุญทา ชัยเลิศ ธุรกิจปางช้างแม่แตง
 • นางอัยดา อูเจ๊ะ นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน
 • คุณนิธี สีแพร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว
 • รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากรผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐาน     ฮาลาลแห่งประเทศไทย

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

เสวนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์ยกร่างมาตรฐานฮาลาล

 • ประชาพิจารณ์มาตรฐานอาหารฮาลาลโดย คุณสมพล รัตนาภิบาลประธานการประชุมมาตรฐานอาหารฮาลาล
(วันที่ 3)การอบรมผู้ตรวจประเมินด้านฮาลาล
13.30 – 15.30
พิธีปิดงาน
15.45 – 16.30 ปาฐกถาพิเศษ โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16.30 การแสดงอนาชีดปิดงาน
16.40 พิธีปิดงานและถ่ายภาพร่วมกัน
ดาวน์โหลดกำหนดการ