การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

|การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ 2017-11-13T08:03:12+00:00

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการนำเสนอในงาน “Thailand Halal Assembly 2017” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีรางวัลตอบแทนแก่ผู้นำเสนอผลงาน

  • ผลงานนำเสนอดีเยี่ยม แบบปากเปล่าและโปสเตอร์ รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับ2 แก่ผู้นำเสนอแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

Further information is on an attached picture or thaconference@gmail.com. And you can keep update for further information about the session on this Facebook page.

เริ่มรับสมัครผลงานและลงทะเบียนแล้ว

สมัครเข้าร่วม
ดาวโหลดไกด์ไลน์ [PDF]