เปิดจองบูธแล้ว

เปิดจองบูธแล้ว

ขั้นตอนแรกเป็นการลงทะเบียน เพื่อให้ทีมงานพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือดให้มาเปิดบูธในวันงาน ทั้งนี้จะต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิจองบูธอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

https://www.thailandhalalassembly.com/…/entrepreneur-regist…/

ข้อแนะนำ
1. สมัครเป็นสมาชิกเพื่อเก็บข้อมูลสถานประกอบการของท่าน และอย่าลืม User และ Password เพื่อใช้ในการ Log-In ครั้งต่อไป
2. ท่านต้องอัพโหลดข้อมูล โดยระบบอนุญาตให้สามารถอัพโหลดได้เพียงไฟล์ .pdf , .doc, .docx, .zip, .rar, .ppt, .pptx เท่านั้น (เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา) *สามารถรวบรวมรูปภาพแล้ว zip ไฟล์ส่งมาได้
3. ข้อมูลที่ต้องการอัพโหลดควรมีข้อมูลที่ครบถ้วน เช่น รูปภาพประกอบสินค้า ภาพตัวอย่างงานที่เคยออกบูธ ที่อยู่ร้าน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และช่องทางการติดต่อ
4. หลังจากผ่านการพิจารณา หากท่านผ่านการคัดเลือก ระบบจะส่งอีเมล์กลับไป ท่านสามารถคลิกไปยังลิงค์ที่ระบุมาในอีเมล์ และ Log-In เพื่อเลือกบูธที่ท่านต้องการ โดยแต่ละ Zone จะแบ่งตามประเภทสินค้าและบริการ
5. อีเมล์จะแจ้งรหัสการชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงิน โดยดำเนินการตามระบบ

#THA2016#ThailandHalalAssembly2016
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ … www.thailandhalalassembly.com

booth2016-final

 

floor-plan-date-20-sept

By |2016-10-04T17:48:11+00:00October 4th, 2016|2016, News|