สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนช่วยงาน Thailand Halal Assembly 2017

|, News|สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนช่วยงาน Thailand Halal Assembly 2017

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนช่วยงาน Thailand Halal Assembly 2017

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนช่วยงานไว้ในการเปิดลงทะเบียนแล้วนั้น
จะได้รับ E-mail เพื่อเลือกลงฝ่ายที่ท่านต้องการ
กรุณาเช็คอีเมล์เพื่อคัดเลือกอีกครั้ง แล้วจะประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกอีกครั้งอย่างเป็นทางการบนหน้าเฟนเพจ Thailand Halal Assembly นี้

กรุณาเช็คอีเมล์ หากไม่พบ กรุณาตรวจสอบใน Junk Mail เนื่องจากเป็นอีเมล์ที่มีการส่งเป็นจำนวนมากคะ

By | 2017-12-14T08:12:01+00:00 November 9th, 2017|Categories: 2017, News|Tags: |0 Comments

Leave A Comment