2016

|2016

เปิดจองบูธแล้ว

เปิดจองบูธแล้ว ขั้นตอนแรกเป็นการลงทะเบียน เพื่อให้ทีมงานพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือดให้มาเปิดบูธในวันงาน ทั้งนี้จะต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิจองบูธอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยะแจ้งให้ทราบในภายหลัง http://www.thailandhalalassembly.com/…/entrepreneur-regist…/ ข้อแนะนำ 1. สมัครเป็นสมาชิกเพื่อเก็บข้อมูลสถานประกอบการของท่าน และอย่าลืม User และ Password เพื่อใช้ในการ Log-In ครั้งต่อไป 2. ท่านต้องอัพโหลดข้อมูล โดยระบบอนุญาตให้สามารถอัพโหลดได้เพียงไฟล์ .pdf , .doc, .docx, .zip, .rar, .ppt, .pptx เท่านั้น (เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา) *สามารถรวบรวมรูปภาพแล้ว zip ไฟล์ส่งมาได้ 3. ข้อมูลที่ต้องการอัพโหลดควรมีข้อมูลที่ครบถ้วน เช่น รูปภาพประกอบสินค้า ภาพตัวอย่างงานที่เคยออกบูธ ที่อยู่ร้าน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และช่องทางการติดต่อ 4. หลังจากผ่านการพิจารณา หากท่านผ่านการคัดเลือก ระบบจะส่งอีเมล์กลับไป ท่านสามารถคลิกไปยังลิงค์ที่ระบุมาในอีเมล์ และ Log-In เพื่อเลือกบูธที่ท่านต้องการ โดยแต่ละ Zone จะแบ่งตามประเภทสินค้าและบริการ 5. อีเมล์จะแจ้งรหัสการชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงิน โดยดำเนินการตามระบบ

By | 2017-12-14T08:12:33+00:00 October 4th, 2016|Categories: 2016, News|0 Comments

Join the force of this movement all together on 9-11 December 2016

Join the force of this movement all together on 9-11 December 2016 at Queen Sirikit National Convention Center. In the event, you will meet the greatest Halal exhibition with more than 300 booths in zone C, which is two times more than last year, seminars from world-class experts and an academic conference in various interested

By | 2017-12-14T08:12:33+00:00 September 8th, 2016|Categories: 2016, News|Tags: |0 Comments

Halal 4.0, the world is going to the Halal for all

Halal 4.0, the world is going to the Halal for all products and services era and to be Halalized PAS, Halalized products and services." When Thailand has moved to "Thailand 4.0", there has been a development from an agricultural-based industry, in "Thailand 1.0 model", to a light industry, in "Thailand 2.0 model", and unto a

By | 2017-12-14T08:12:33+00:00 September 6th, 2016|Categories: 2016, News|Tags: |0 Comments

there have been a lot of questions about reserving booths in THA 2016

Recently, there have been a lot of questions about reserving booths in THA 2016. We would like to inform that this year there will be more space and booths in the event. Therefore, we will announce the date of reserving again in our page. Thank you for your attention and stay updated to our page.

By | 2017-12-14T08:12:34+00:00 September 2nd, 2016|Categories: 2016, News|Tags: |0 Comments

Official announcement Thailand Halal Assembly 2016

Official announcement, Thailand Halal Assembly 2016 will be held again during 9-11 December 2016 before the end of the year. Don't plan your vacation yet if you haven't seen this post because we don't want you to miss this opportunity. This year, our theme is "Moving Towards Thailand and International HALAL 4.0"; moreover, the event

By | 2017-12-14T08:12:34+00:00 August 31st, 2016|Categories: 2016, News|Tags: |0 Comments