Thailand Halal Assembly 2015

Thailand Halal Assembly 2015

– งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์อ­ุตสาหกรรมและธุรกิจ ครั้ง 8 (HASIB 8 )
– นิทรรศการดิจิตอลวิทยาศาสตร์ฮาลาล (Halal Science Digital Showcase)
– รวมผู้ประกอบการฮาลาลทั้งไทยและต่างประเทศ­กว่า 200 บูธ Halal EXPO
– การประชุมองค์กรรับรองฮาลาลนานาชาติ (Halal CB Convention)
– การจับคู่เจรจาทางธุรกิจรูปแบบใหม่ (Halal Business Matching)
– การเสวนาภาคภาษาไทย ในหัวข้อน่าสนใจตลอดทั้ง 3 วัน

วันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ข้อมูลเพิ่มเพิม : https://www.thailandhalalassembly.com/
facebook : http://facebook.com/ThailandHalalAssembly

By |2015-11-09T14:13:20+00:00พฤศจิกายน 9th, 2015|ปี 2015, ไทม์ไลน์|