สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนช่วยงานไว้ในการเปิดลงทะเบียนแล้วนั้น
จะได้รับ E-mail เพื่อเลือกลงฝ่ายที่ท่านต้องการ
กรุณาเช็คอีเมล์เพื่อคัดเลือกอีกครั้ง แล้วจะประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกอีกครั้งอย่างเป็นทางการบนหน้าเฟนเพจ Thailand Halal Assembly นี้

กรุณาเช็คอีเมล์ หากไม่พบ กรุณาตรวจสอบใน Junk Mail เนื่องจากเป็นอีเมล์ที่มีการส่งเป็นจำนวนมากคะ