เรามานับถอยหลังกันเถอะ
เหลืออีก แค่ 27 วันแล้วน่ะ
กับงานฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ ว่าเป็นงานฮาลาลที่ดีที่สุด ที่พลาดไม่ได้
THAILAND HALAL ASSEMBLY 2017
ในวันที่ 30 พ.ย. ถึง 3 ธ.ค. 2560 
ณ ไบเทค บางนา
และในปีนี้ จัดภายใต้แนวคิดที่ว่า
Halal Wisdom : Convergence of Science, Technology and Islamic Arts
ภ฿ชูมิปัญญาฮาลาล : จุดบรรจบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปาวิทยาอิสลาม

……
ภายในงาน พบกับ
๐ การประชุมนานาชาติ เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และธุรกิจฮาลาล ครั้งที่ 10
๐ ประชุมด้านมาตรฐานฮาลาล จากหน่วยงานรับรองฮาลาลนานาชาติ
๐ ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฮาลาล และ ศิลปวิทยาอิสลาม
๐ เสวนาภาษาไทย หัวข้อที่น่าสนใจ
๐และ #งานแสดงสินค้าฮาลาล HALAL EXPO

แล้วพบกัน