[LIVE] งานแถลงข่าว Thailand Halal Assembly 2017
วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ โถงลานหน้าออฟฟิศ ชั้น G อาคารจามจุรีสแควร์

 

งานแถลงข่าว Thailand Halal Assembly 2017

[LIVE] งานแถลงข่าว Thailand Halal Assembly 2017วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น.ณ โถงลานหน้าออฟฟิศ ชั้น G อาคารจามจุรีสแควร์

โพสต์โดย Thailand Halal Assembly เมื่อ วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2017