สถานที่จัดงาน
  • Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)
    88 Bangna Trad Road Khwaeng Bang Na, Bangna BANGKOK 10260
ที่อยู่สำนักงาน
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11-13 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • 0-2218-1053-4

ติดต่อเรา

ชื่อ - สกุล *
อีเมล *

หัวข้อ

ให้เราช่วยเหลืออะไร ?