Register Now

Register

ขั้นตอนการจองบูธสำหรับผู้ประกอบการ

  1. Login เข้าสู่ระบบ www.registration.thailandhalalassembly.com หรือ คลิ๊กที่ปุ่ม “ลงทะเบียน”
  2. ไปที่เมนู “จองบูธ” และกรอกแบบฟอร์ม
  3. เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วให้ทำการเลือกตำแหน่งบูธ
  4. ชำระเงินและแจ้งชำระเงิน หลังจากนั้นท่านจะได้รับใบเสร็จจากระบบ