Muslimtimethailand | ขอเชิญร่วมงาน Thailand Halal Assembly 2017
-คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมจัดงาน “Thailand Halal Assembly 2017” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนากิจฮาลาลประเทศไทย และแสดงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยอันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นในระดับโลกเพื่อส่งเสริมพัฒนากิจฮาลาลประเทศไทย รวมทั้งแสดงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยอันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นในระดับโลก
“Thailand Halal Assembly 2017 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ภูมิปัญญาฮาลาล : จุดบรรจบของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศิลปวิทยอิสลาม”

 

Muslimtimethailand | ขอเชิญร่วมงาน Thailand Halal Assembly 2017

Muslimtimethailand | ขอเชิญร่วมงาน Thailand Halal Assembly 2017-คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมจัดงาน “Thailand Halal Assembly 2017” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนากิจฮาลาลประเทศไทย และแสดงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยอันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นในระดับโลกเพื่อส่งเสริมพัฒนากิจฮาลาลประเทศไทย รวมทั้งแสดงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยอันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นในระดับโลก“Thailand Halal Assembly 2017 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ภูมิปัญญาฮาลาล : จุดบรรจบของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศิลปวิทยอิสลาม”

โพสต์โดย Muslimtimethailand เมื่อ วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2017